صادرات ایزوگام در ایران از مهم ترین صادرات کشوری است . کشورهای همسایه خریدار ایزوگام های صادراتی درجه یک ایران هستند . صادرات ایزوگام به دیگر کشور ها شرایطی را شامل می شود .

بایگانی برچسب برای: شرایط صادرات ایزوگام

شرایط-صادرات-ایزوگام-مرغوب-به-کشورهای-همسایه

شرایط صادرات ایزوگام مرغوب به کشورهای همسایه

ایران با دسترسی به برترین مواد اولیه سازنده ایزوگام از کشور های اصلی صادر کننده این محصول به کشور های همسایه در خاور میانه و دیگر مناطق است. عایق های تولید شده در ایران از مواد بسیار مرغوب ساخته شده است. همین دلیل میزان تقاضای آن را توسط دیگر ک…